Mauzoleum Lenina

Mauzoleum Lenina

Na samym środku Placu Czerwonego w Moskwie, w centralnym miejscu rosyjskiej stolicy znajduje się mumia. Tak tak, chodzi oczywiście o zwłoki Lenina umieszczone w znanym wszystkim mauzoleum. Któż nie widział tych materiałów filmowych, tych historycznych, na których komunistyczni władcy połowy świata odbierali militarne parady, czy tych współczesnych, z "demokratycznymi" przywódcami Rosji, pozdrawiającymi lud? Pomimo upadku Związku Radzieckiego władze Rosji nie mają odwagi (a może po prostu nie chcą?) usunąć mauzoleum z centralnego miejsca w Moskwie, co sprawiło, że samo mauzoleum, jak i jego "mieszkaniec" obrośli już legendą, równą niemal legendzie starożytnych piramid. Pomimo zdeklarowanych antykomunistycznych poglądów, mauzoleum - komunistyczna świątynia wciąż rozpala wyobraźnię ludzi i jest źródłem wielu mitów. Spróbujmy poznać kilka jego tajemnic.

 

     Idea budowy mauzoleum narodziła się w biurze politycznym partii zaraz po śmierci Lenina - w styczniu 1924 roku. Chociaż rodzina zmarłego ostro się sprzeciwiała kultowi, planowano skremować jego zwłoki i pochować na cmentarzu w Petersburgu, komuniści poddali ciało tymczasowej mumifikacji i 27 stycznia 1924 roku pochowali je w tymczasowym mauzoleum, zbudowanym z drewna sosnowego. Zaraz po tym pogrzebie przystąpiono do permanentnej mumifikacji i rozpisano konkurs na projekt właściwego mauzoleum. Za autora pomysłu kultu Lenina uważa się samego Stalina, który tak na prawdę nie miał namaszczenia wodza rewolucji. Włodzimierz Ilicz nawet ostro się przeciwstawiał mianowaniu Józefa Wisarionowicza jego następcą. Stalin wiedział, że tylko otoczenie czcią poprzednika pomoże mu w budowaniu własnego kultu jednostki. Poza tym, komunistyczna ateizacja Rosji spowodowała wśród ludu pewną pustkę, którą Stalin zamierzał dokładnie wypełnić kultem Lenina. W ten sposób na Placu Czerwonym powstała ateistyczna świątynia komunizmu.
      Drewniane mauzoleum było budowane dwukrotnie - mniejsze jeszcze przed pogrzebem, większe pod koniec roku. Oba powstały według projektu Aleksieja Wiktorowicza Szczusiewa, którego zainspirowała piramida schodkowa faraona Dżosera w Sakkarze z 2650 r.p.n.e. oraz grobowiec króla perskiego Cyrusa Wielkiego w Pasargade z VI wieku p.n.e. Projekty budowy właściwego mauzoleum napływały do Moskwy nie tylko z całego kraju, ale także ze świata. Biuro polityczne zostało dosłownie zasypane najróżniejszymi pomysłami, często groteskowymi. Były wśród nich swoiste "komunistyczne
statuy wolności" - oczywiście z Leninem w roli głównej, twierdze, piramidy, wieże i dziwaczne konstrukcje, których autorstwo można by przypisać dzieciom - choć tak na prawdę ich autorami byli poważni architekci.

 

Pierwsze, drewniane mauzoleum.

 

 

 

 

 

Projekty właściwego mauzoleum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pomimo takiej ilości projektów, a także ze względu na ich kiczowatość, postanowiono, że właściwe mauzoleum zostanie zbudowane według nieznacznie zmodyfikowanego projektu Szczusiewa. Do budowy użyto czarnego i czerwonego marmuru wydobywanego w Karelii oraz dwóch rodzajów labradoru. Budowla jest połączona podziemnym korytarzem z Kremlem, co miało duże znaczenie dla ochrony partyjnych oficjeli w czasach ZSRR. Pełniła także rolę trybuny honorowej, z której władcy ZSRR odbierali parady. Przez pewien czas w mauzoleum była wystawiona także mumia Stalina, jednak w czasach Chruszczowowskiej odwilży została ona usunięta. Powodem usunięcia zwłok tyrana była także źle przeprowadzona mumifikacja, która spowodowała daleko posunięty rozkład tkanek.

 

 

 

 

 

 

   Sama mumia Lenina jest umieszczona w kuloodpornym sarkofagu. Można ją oglądać niemal przez cały tydzień, z wyjątkiem dni, w których jest poddawana konserwacji. Konserwacja jest przeprowadzana dość nieregularnie, w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych. Niechęć prezydenta Jelcyna do mumii spowodowała na początku lat 90. XX wieku ograniczenie środków na utrzymanie mauzoleum. Spowodowało to dość znaczny rozpad szczątek. Dziś, proleninowska polityka premiera Putina i prezydenta Miedwiediewa zapewnia pracownikom mauzoleum znaczne środki, pozwalające na prace nad utrzymaniem zwłok.

 

Prace konserwacyjne nad mumią Lenina

 

 

 

 

 

A to już Lenin w wersji oficjalnej